Zrównoważone myślenie projektowe dla dzieci.

Zapraszamy do pobrania opracowanych przez nas konceptów lekcji wyjaśniających czym jest projektowanie zrównoważone oraz myślenie projektowe. Lekcje dostępne w języku polskim, czeskim i słowackim. Pliki PDF z możliwością druku.

Zapraszamy również do zapoznania się z projektami nadsyłanymi na konkurs projektowania zrównoważonego Projekt Arting.