Projektowanie jest wymyślaniem przyszłych przedmiotów i działań, w sposób zgodny z potrzebami człowieka. W obecnych czasach ważnym elementem układanki jest tak zwane projektowanie zrównoważone uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza projektowanie ekologiczne, nie niszczące środowiska, odpowiedzialne za przyszłe pokolenia. Możemy osiągnąć to kilkoma sposobami.

  • Ograniczając zużycie surowców, energii i odpadów przy produkcji nowych przedmiotów
  • Powtórnie wykorzystać niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych (np. bujak ze zużytej opony)
  • Produkować przedmioty z materiałów powtórnie przetworzonych (np. drogi z gumy starych opon)

Intencją projektowania zrównoważonego jest trwałość i długowieczność produktów, używanie surowców odnawialnych, możliwość recyclingu, energooszczędność, myślenie prospołeczne, ekologia. Projektowanie produktów i usług powinno być zgodne z zasadami ekonomicznego, społecznego, i ekologicznego zrównoważenia.

Istnieje zasada 4 x R (reduse, reuse, recycle, renewable) mówiąca o tym, że projektując w sposób zrównoważony należy: redukować (potrzeby, surowcem energię), użyć ponownie, odnawiać, stosować recykling.

2. Kim są projektanci