Energia Jutra – Myślenie Projektowe dla Dzieci  /  Projektowanie Zrównoważone
Projektowanie zrównoważone

Projektowanie zrównoważone (z ang. sustainable design) oznacza projektowanie uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza projektowanie ekologiczne, nie niszczące środowiska, odpowiedzialne za przyszłe pokolenia.

Możemy osiągnąć to kilkoma sposobami:

  • Ograniczając zużycie surowców, energii i odpadów przy produkcji nowych przedmiotów
  • Powtórnie wykorzystać niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych (np. bujak ze zużytej opony)
  • Produkować przedmioty z materiałów powtórnie przetworzonych (np. drogi z gumy starych opon)

Intencją projektowania zrównoważonego jest trwałość i długowieczność produktów, używanie surowców odnawialnych, możliwość recyclingu, energooszczędność, myślenie prospołeczne, ekologia. Projektowanie produktów i usług powinno być zgodne z zasadami ekonomicznego, społecznego, i ekologicznego zrównoważenia.

Istnieje zasada 4 x R (reduse, reuse, recycle, renewable) mówiąca o tym, że projektując w sposób zrównoważony należy: redukować (potrzeby, surowcem energię), użyć ponownie, odnawiać, stosować recykling.

5. Rozwój Zrównoważony