historie sukcesów

historie sukcesów Projekty społeczne nakierowane na środowisko miejskie prowadzone są w wielu miejscach na świecie. Projektanci i eksperci z innych dziedzin zauważają, że aby zaprojektować coś dobrze dla danej grupy trzeba ją włączyć w proces projektowy: od badań, przez koncepcje aż do realizacji. W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych projektów społeczno-miejskich, realizowanych w Polsce i w różnych miejscach za granicą. Košice 2.0 Projekt zaistniał dzięki Urban Innovative Actions Initiative Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie innowacyjnych, eksperymentalnych, zrównoważonych projektów rozwoju miejskiego. Od trzech lat dziewięciu partnerów działa by przekształcić Košice w kreatywne miasto o wysokim poziomie aktywności obywatelskiej. Celem projektu

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń Informacje o nadchodzących wydarzeniach i relacje z przeszłych. Nadchodzące wydarzenia Niedługo opublikujemy kolejne wydarzenia. Relacje ze zrealizowanych wydarzeń Warsztaty dla dzieci „Wymyślmy ulicę marzeń”. 4. czerwca 2022 odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci „Wymyślmy ulicę marzeń”, zorganizowane przez FLID, Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Bielska Białej. Pomocą artystyczną służyły animatorki z Zespołu Szkół Plastycznych, a równolegle ankiety dla dorosłych przeprowadzili socjologowie z CityLaBB. Zaczęliśmy wspólne projektowanie ulicy 11 Listopada od warsztatów z dziećmi i młodzieżą ze względu na ich niepohamowaną wyobraźnię, otwarte umysły i brak świadomości przeszkód, przez co ich pomysły mogą być bardziej inspirujące niż cokolwiek

3. Zróbmy to!!!

3. Zróbmy to!!! Przetestujmy pomysły w kilku miejscach. Działając równolegle zwielokrotnimy atrakcyjność ulicy. Wystawa projektów, prototypy, testy nowych usług, próby i degustacje. Niewielkie koszty i duży efekt marketingowy. Problemy, pomysły, czy propozycje prosimy wysyłać na adres [email protected] lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

2. Wymyślmy rozwiązania

2. Wymyślmy rozwiązania: Wymyślmy rozwiązania problemów, i stwórzmy wspólną listę. Razem przeanalizujmy, i wybierzmy najlepsze. Pomysły, koncepcje, idee i wizje, nowe usługi i technologie, handel i gastronomia, edukacja i rozrywka, wydarzenia i imprezy. Zebrane razem dadzą obraz kierunku zmian. Lista propozycji będzie na bieżąco analizowana i publikowana poniżej, a propozycje zmian można wysyłać przez formularz pod listą. Prezentujemy pierwsze pomysły ze zgłoszeń mieszkańców miasta. Potrzeba więcej imprez, pojawiają się pomysły pchlich targów, kiermaszy, kina letniego, koncertów i innych przestrzeni z muzyką na żywo. Dużo ludzi mówi o miejscach do siedzenia w cieniu. Mieszkańcy chcieliby też ciekawych lokali jak sklepy z

1. Zdefiniujmy problemy

1. Zdefiniujmy problemy Poczujmy problemy które nas dotykają. Spróbujmy je zdefiniować, i zebrać w listę. Właściwie postawione pytania to właściwe odpowiedzi. Lista problemów będzie na bieżąco analizowana i publikowana poniżej. Prezentujemy pierwsze informacje ze zgłoszeń problemów od mieszkańców miasta. Stanowczo najbardziej przeszkadzają puste lokale i brak ciekawych wydarzeń. Mieszkańcy zauważają, że ulicy brakuje życia, często nie ma powodu, żeby w ogóle przychodzić na 11 Listopada, a chcieliby mieć powód, żeby przebywać w tej przestrzeni. Odpowiadający przyznają, że dziś raczej zrobią pełne zakupy w Sferze, kiedyś wszystko mogli znaleźć na deptaku, dziś sporo sklepów jest pusta, korzystają tylko ze specjalistycznych usług

O akcji

O akcji Projekt 11.11 – jest eksperymentem projektowym polegającym na szukaniu rozwiązań, które ożywią ulicę 11 Listopada w Bielsku-Białej. Zapraszamy wszystkich do wspólnego projektowania, które polegać będzie na wspólnym zdefiniowaniu problemów ulicy, oraz wymyśleniu sposobów ich rozwiązania. Wszystkie nadesłane pomysły zaprezentujemy na specjalnej wystawie, a wybrane spróbujemy wprowadzić w życie. Zaprosiliśmy do współpracy uczelnie: ASP Kraków, ASP Katowice i ATH Bielsko-Biała. Będziemy współpracować ze wszystkimi osobami i organizacjami mającymi pomysł na nową wizję miasta. Wspólne działanie i skupienie świadomości na wybranym celu jest koniecznym elementem sukcesu. Wierzymy, że ulica 11 Listopada – dawny trakt cesarski i perełka urbanistyczna ma warunki

Projekt 11.11

Prosimy o zgłaszanie problemów i propozycji zmian. Zgłoszenia problemów w przestrzeni ulicy 11 Listopada oraz propozycje rozwiązań prosimy wysyłać na adres [email protected] lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.