Design Thinking – międzynarodowe warsztaty mobilne dla dzieci  /  Myślenie Projektowe – Design Thinking
Myślenie Projektowe - Design Thinking

Myślenie projektowe to myślenie etapami prowadzącymi od zrozumienia do odkrycia. Proponuje się trzy etapy:

Odczuj – Podejdź z empatią do problemu, wczuj się, zdefiniuj problem

Wymyśl – Twórz koncepcje rozwiązania, wybierz pomysły

Zrób – Zbuduj i testuj prototyp, zmaterializuj myśl, eksperymentuj i ewoluuj.

Myślenie projektowe oznacza trzy rodzaje aktywności. Najpierw należy otworzyć się, myśleć głową i sercem, wczuć się tak żeby zobaczyć problem. Potem uruchomić swobodną, często podświadomą kreację pomysłów. Na koniec przejść w przestrzeń materialną i budować model, testować go, i sprawdzać jak się ma do wcześniejszych założeń. Czasami powtarzać cały proces.

Ważne: Najczęściej przyjmuje się pięć etapów: empatia, definiowanie problemu, tworzenie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Etapy te mogą się przenikać, i najlepiej postrzegać je jako nakładające się przestrzenie Inspiracji, Ideacji i Realizacji. Proces wykorzystuje i rozwija wrodzone zdolności ludzkie do myślenia w sposób zbieżny i rozbieżny.

4. Projektowanie Zrównoważone