Myślenie Projektowe – Design Thinking

Myślenie projektowe to myślenie etapami prowadzącymi od zrozumienia do odkrycia. Proponuje się trzy etapy: Odczuj – Podejdź z empatią do problemu, wczuj się, zdefiniuj problem Wymyśl – Twórz koncepcje rozwiązania, wybierz pomysły Zrób – Zbuduj i testuj prototyp, zmaterializuj myśl, eksperymentuj i ewoluuj. Myślenie projektowe oznacza trzy rodzaje aktywności. Najpierw należy otworzyć się, myśleć głową i sercem, wczuć się tak żeby zobaczyć problem. Potem uruchomić swobodną, często podświadomą kreację pomysłów. Na koniec przejść w przestrzeń materialną i budować model, testować go, i sprawdzać jak się ma do wcześniejszych założeń. Czasami powtarzać cały proces. Ważne: Najczęściej przyjmuje się pięć etapów: empatia,