Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Správy – Ceny boli udelené v ročníku súťaže 2020  /  Propagujeme naše spoločné dedičstvo – Projekt Arting 2020

Propagujeme naše spoločné dedičstvo – Projekt Arting 2020

Kultúrne dedičstvo je svedectvom toho, ako žili generácie našich predkov, stavali chrámy, domy, spevnené cesty a obrábali pôdu. Zvyky, rituály, všetky prejavy tvorivosti, ako aj výrobky remeselnej výroby, takisto aj metódy riadenia a získané zručnosti sú prvkami dedičstva. Dedičstvo je tiež krajina, teda príroda transformovaná ľudskou prítomnosťou a činnosťou. V dnešnej dobe čoraz viac zabúdame na veľkú hodnotu nášho dedičstva, na
úlohu, ktorú zohralo a stále zohráva pri formovaní komunity ľudí žijúcich v našom regióne. Cieľom tohto mikroprojektu je ukázať, ako múdro využiť potenciál toho, čo sme zdedili po našich predkoch, ako „zachovať“ dedičstvo pre naše deti a vnúčatá a ako ho chrániť.

Hlavným cieľom mikroprojektu je šírenie poznatkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve medzi obyvateľmi pohraničia prostredníctvom výstav, ktoré zvýšia vedomosti obyvateľov a turistov navštevujúcich výstavy o udržateľnom využívaní kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ciele projektu: Podpora a zvyšovanie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničnej oblasti, okrem iného aj organizovaním súťaže a výskumom, zameraným na zapojenie mladej generácie do vytvárania nových aktivít súvisiacich s ochranou a rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničnej oblasti.

Vedúci partner;
People-Innovations-Design Foundation – https://flid.pl   ,    
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce – http://rrakysuce.sk

Okres realizacji;

Obdobie implementácie;
12.2019-07.2020
Hodnota projektu: 34 197,69 EUR
Náklady z EFFR 29 068,03 EUR
Spolufinancovanie z Európskej únie: 85%