historie sukcesów

historie sukcesów Projekty społeczne nakierowane na środowisko miejskie prowadzone są w wielu miejscach na świecie. Projektanci i eksperci z innych dziedzin zauważają, że aby zaprojektować coś dobrze dla danej grupy trzeba ją włączyć w proces projektowy: od badań, przez koncepcje aż do realizacji. W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych projektów społeczno-miejskich, realizowanych w Polsce i w różnych miejscach za granicą. Košice 2.0 Projekt zaistniał dzięki Urban Innovative Actions Initiative Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie innowacyjnych, eksperymentalnych, zrównoważonych projektów rozwoju miejskiego. Od trzech lat dziewięciu partnerów działa by przekształcić Košice w kreatywne miasto o wysokim poziomie aktywności obywatelskiej. Celem projektu

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń Informacje o nadchodzących wydarzeniach i relacje z przeszłych. Nadchodzące wydarzenia Finał Projektu Arting 2022 miasto? Już w październiku podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu 11.11. przy okazji finału konkursu projektowania zrównoważonego Projekt Arting 2022 miasto?. W ramach podsumowania zaprezentujemy dotychczasowe działania i plany w przestrzeni deptaku. Zapraszamy do śledzenia informacji. Relacje ze zrealizowanych wydarzeń Spotkanie „Wspólnie zaprojektujmy ul. 11 Listopada“ W czwartek 7 lipca 2022 zorganizowaliśmy jako Fundacja Ludzie-Innowacje-Design spotkanie „Wspólnie zaprojektujmy ulicę 11 listopada”. Zaprosiliśmy przedsiębiorców, mieszkańców, rady osiedli i przedstawicieli Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta, pojawili się też przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, aktywiści i artyści

3. Zróbmy to!!!

3. Zróbmy to!!! Kolejnym krokiem w działaniu będzie posumowanie zebranych informacji w formie wystawy i artykułów, które zaprezentujemy w dniach od 7 października 2022, przy okazji podsumowania Projektu Arting 2022 miasto?.Następnie będziemy pracować nad realizacją pomysłów. Fundacja Ludzie-Innowacje-Design powołuje BB Design Lab, który będzie instytucją wspierającą nasze działania statutowe. W ramach Projektu 11.11. będzie koordynować działania poprawiające jakość ulicy 11 Listopada. Będzie pomagał w organizacji wydarzeń, otwieraniu nowych lokali, może też wspierać w rozmowach z Miastem i podobnych inicjatywach.Dla nas najważniejsze będzie stworzenie więzi społecznych wśród osób związanych z deptakiem. Chcemy by zaangażowały się w działania. Zależy nam na zapewnieniu

2. Wymyślmy rozwiązania

2. Wymyślmy rozwiązania: W lecie zbieraliśmy i analizowaliśmy pomysły na rozwiązanie problemów dotykających deptak. Informacje zbieraliśmy drogą mailową i na spotkaniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami, które odbyło się początkiem lipca, a także w czasie warsztatów plastycznych dla dzieci. Z zebranych informacji wynika, że potrzeba więcej wydarzeń, pojawiły się pomysły pchlich targów, kiermaszy, kina letniego, koncertów i innych przestrzeni z muzyką na żywo. Dużo ludzi mówi o miejscach do siedzenia w cieniu. Mieszkańcy chcieliby też ciekawych lokali jak sklepy z autorskim rękodziełem, regionalnie wytwarzanymi pamiątkami, jak również galerii, miejsc do muzykowania, warsztatów rzemieślniczych, miejsc wymiany doświadczeń. Zgłoszone pomysły: wystawy i warsztaty

1. Zdefiniujmy problemy

1. Zdefiniujmy problemy Do połowy lipca 2022 zbieraliśmy informacje o problemach dotykających ulicę 11 Listopada od przedsiębiorców i mieszkańców jej obszaru, a także innych bielszczan. Informacje zbieraliśmy drogą mailową i na spotkaniu początkiem lipca. Poniżej prezentujemy zgłoszone problemy od mieszkańców miasta. Stanowczo najbardziej przeszkadzają puste lokale i brak ciekawych wydarzeń. Mieszkańcy zauważają, że ulicy brakuje życia, często nie ma powodu, żeby w ogóle przychodzić na 11 Listopada, a chcieliby mieć powód, żeby przebywać w tej przestrzeni. Odpowiadający przyznają, że raczej zrobią pełne zakupy w Sferze, dawniej wszystko mogli znaleźć na deptaku, teraz korzystają tylko ze specjalistycznych usług jak rymarz czy

Projekt 11.11

O akcji Projekt 11.11 realizujemy od wiosny 2022, jest on eksperymentem projektowym polegającym na szukaniu rozwiązań, które ożywią ulicę 11 Listopada w Bielsku-Białej. Działamy przy okazji konkursu projektowania zrównoważonego Projekt Arting 2022 miasto?. Wiosną i w lecie zbieraliśmy od przedsiębiorców i mieszkańców związanych z ulicą 11 Listopada, a także innych bielszczan informacje o problemach dotykających deptak i pomysłach jak te problemy rozwiązać. Zebrane informacje jasno dzielą się na kilka najważniejszych kategorii. Brakuje nowych ciekawych lokali, a co się z tym łączy czynsze są nieadekwatne do jakości lokali i nie zachęcają nowych najemców. Brakuje zieleni i wygodnej, rzeczywiście potrzebnej infrastruktury. Brakuje