Dobre projektowanie według William’a McDonough

Projekt to początek każdego ludzkiego przedsięwzięcia. Można rozważać go w aspekcie ekologicznym, etycznym i twórczym. Kiedy Vincent Scully mówił o wielkim architekcie Louisie Kahnie, opisał dzień, gdy obaj szli przez Plac Czerwony. Scully podekscytowany zwrócił się do Kahna: „Czyż nie jest cudowne jak Cerkiew św. Bazylego wznosi się kopułami w niebo? ” Kahn spojrzał w górę, i w dół, zamyślił się na chwilę, i powiedział: „Czyż nie jest cudownym sposób w jaki dotyka ziemi?” Jeśli spróbujemy stworzyć studium architektury, i wrócimy do historii, możemy zauważyć, że architekci zawsze projektowali za pomocą dwóch elementów: masy i membrany. Mury Jerycha są przykładem masy, a

Mesh – Natychmiastowe łączenie projektów z internetem.

Przekształć swój projekt w urządzenie podłączone do Internetu rzeczy dzięki rozwiązaniu MESH. Zbudowanie gadżetu internetu rzeczy wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania obwodów elektrycznych, programowania czy obsługi sieci. Dzięki zastosowanemu w projekcie MESH wizualnemu językowi programowania, i inteligentnym bezprzewodowym blokom, w projekcie możesz dodać funkcje, takie jak czujnik ruchu, zdalne sterowanie, monitorowanie orientacji, polecenia głosowe, powiadomienia, czy wiadomości tekstowe. MESH jest kompatybilny z ponad 350 inteligentnymi gadżetami, urządzeniami automatyki domowej i usługami internetowymi w popularnej usłudze automatyzującej IFTTT. Wbudowana integracja IFTTT w każdym bloku IoT ułatwia dodawanie niestandardowych funkcji do projektów. Na przykład dzięki MESH Motion oraz MESH Temperature &

Co to jest projektowanie

Projektowanie jest wymyślaniem przyszłych przedmiotów i działań, w sposób zgodny z potrzebami człowieka. W obecnych czasach ważnym elementem układanki jest tak zwane projektowanie zrównoważone uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza projektowanie ekologiczne, nie niszczące środowiska, odpowiedzialne za przyszłe pokolenia. Możemy osiągnąć to kilkoma sposobami. Ograniczając zużycie surowców, energii i odpadów przy produkcji nowych przedmiotów Powtórnie wykorzystać niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych (np. bujak ze zużytej opony) Produkować przedmioty z materiałów powtórnie przetworzonych (np. drogi z gumy starych opon) Intencją projektowania zrównoważonego jest trwałość i długowieczność produktów, używanie surowców odnawialnych, możliwość recyclingu, energooszczędność, myślenie prospołeczne, ekologia. Projektowanie produktów i usług powinno być

Myślenie Projektowe – Design Thinking

Myślenie projektowe to myślenie etapami prowadzącymi od zrozumienia do odkrycia. Proponuje się trzy etapy: Odczuj – Podejdź z empatią do problemu, wczuj się, zdefiniuj problem Wymyśl – Twórz koncepcje rozwiązania, wybierz pomysły Zrób – Zbuduj i testuj prototyp, zmaterializuj myśl, eksperymentuj i ewoluuj. Myślenie projektowe oznacza trzy rodzaje aktywności. Najpierw należy otworzyć się, myśleć głową i sercem, wczuć się tak żeby zobaczyć problem. Potem uruchomić swobodną, często podświadomą kreację pomysłów. Na koniec przejść w przestrzeń materialną i budować model, testować go, i sprawdzać jak się ma do wcześniejszych założeń. Czasami powtarzać cały proces. Ważne: Najczęściej przyjmuje się pięć etapów: empatia,

Kim są projektanci

Projektanci to ludzie wymyślający jak będą wyglądać i działać przedmioty (np. smartfon), ale także i procesy (np. system facebook). Działają w obszarze pomiędzy sztuką i nauką a wykształcenie zdobywają na specjalnych uczelniach. Są wtedy projektantami zawodowymi i często dokonują ważnych odkryć. Muszą posiąść dużą wiedzę, i mieć rozwiniętą świadomość bo skutki ich projektów dotyczą całego społeczeństwa. Co istotne, każdy może nauczyć się myśleć jak projektanci. Taki sposób myślenia przydaje się często do rozwiązywania problemów w życiu codziennym. 3. Myślenie Projektowe – Design Thinking