Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Správy – Ceny boli udelené v ročníku súťaže 2020