Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Projekt Arting je udržateľná súťaž v dizajne

Projekt Arting je udržateľná súťaž v dizajne

,, Voda, ktorej sa dotkneš v rieke, je posledná, ktorá pretiekla a prvá, ktorá priteká. Takto je to i s prítomnosťou. ““ Táto myšlienka Leonarda da Vinciho spočíva v tom, že každá aktivita vychádza z minulosti a vyúsťuje do budúcnosti. Renesančný dizajnér si je vedomý ilúzie času. Dizajn v zmysle formovania budúcnosti môže získať, len ak bude pamätať na svoje dedičstvo.

Projekt Arting 2020 „Dedičstvo 2020“ je ďalším ročníkom súťaže zameranej na tému trvalo udržateľného dizajnu a prvým, ktorý skúma vzťah medzi dedičstvom a súčasným dizajnom. Podľa definície kultúrne dedičstvo tvoria : „zásoby hmotných a nehmotných vecí spolu so súvisiacimi duchovnými hodnotami, historickými a morálnymi javmi, ktoré sa považujú za hodné právnej ochrany“. Dedičstvo tvoria projekty predkov, ich tvorivé úspechy, ktoré treba pamätať a nim sa aj inšpirovať. Uvažuje sa tam o trvanlivosti, hospodárnosti, použití prírodných materiálov, a o živote v harmónii s prostredím. O všetkých veciach, ktoré je potrebné prehodnotiť, najmä dnes.

Projekt Arting 2020 „Dedičstvo“ pozostával z troch etáp. Prvou bola odborná analýza, ktorá pomohla účastníkom pri výbere tém projektu. Druhou fázou bolo vyhlásenie súťaže o trvalo udržateľný dizajn v troch kategóriách: dedičstvo, životné prostredie, technológia. Tretiu etapu tvorili dve výstavy, z ktorých jedna predstavovala výsledky súťaže a druhá, výsledky odborného výskumu s názvom „dedičstvo dizajn“. Ich otvorenie mala sprevádzať konferencia, ktorá bola neskôr kvôli epidémii nahradená filmovým materiálom dostupným na www.arting.flid.pl. Bez ohľadu na ťažkosti sa tešíme
z rastúceho porozumenia problematike trvalo udržateľného dizajnu medzi dizajnérmi a spotrebiteľmi. To dáva nádej, že lepšia vízia do budúcnosti bude trvalo udržateľná. Projekt Arting 2020 „Dedičstvo“je súťaž, a zároveň výskumný a vzdelávací projekt, zameraný na budovanie povedomia o tradícii dizajnu regiónu s cieľom obohatiť súčasné dizajnérske myslenie. Projekt bol organizovaný v spolupráci s mestom Bielsko-Biała a Euroregiónom Beskidy v rámci programu Interreg – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia“.
,, Dedičstvo dizajn,, je názov výstavy a konferencie, zhrňujúcej výsledky výskumu expertov. Umožňuje porovnanie historických a súčasných projektov, pretože sprevádza výstavu zaslaných súťažných projektov. Prvou fázou je odborný výskum, ktorý spočíval na výbere z histórie regiónu príkladov dizajnu významného pre kultúru, a ktoré sú hodné propagácie. Bolo vybratých osem tém: mytológia, goralské výrobky, bielská vlna, nábytok Thonet-Mundus, žilinské drotárstvo, keramika, autá, vetrone/ klzáky SZD. Tematický okruh bol obmedzený , aj keď počas výskumu sa objavilo mnoho zaujímavých iných tém. Úvodné informácie vo forme brožúry slúžili ako inšpirácia pre súťažiacich. Niektoré z otázok boli podrobnejšie prediskutované odborníkmi v článkoch uverejnených v časopise, a vo filmových nahrávkach na www.arting.flid.pl.

Výstava a konferencia
Výstava a konferencia „Dizajnové dedičstvo“, plánovaná na zámku Sułkowskich v Bielsko-Białej, v sídle historického múzea, sa musela zmeniť na online formu.