Wertykalna Farma Indoorowa

Koncepcja rodziny produktów do wertykalnej hodowli roślin.

Projekt obejmuje koncepcję rodziny produktów do wertykalnej uprawy roślin we wnętrzu. Hodowla oparta jest na systemie hydroponicznym. Wysoki stopień zautomatyzowania urządzeń pozwala na efektywną uprawę roślin poprzez dostarczenie optymalnego poziomu oświetlenia, wody
i temperatury.

Gidel Małgorzata
[email protected]