Wertykalna Farma Indoorowa

Koncept série produktov pre vertikálne pestovanie nrastlín

Projekt zahŕňa koncepciu série výrobkov pre vertikálne pestovanie rastlín v interiéroch. Pestovanie je založené na hydroponickom systéme. Vysoký stupeň automatizácie zariadení umožňuje efektívnu kultiváciu rastlín poskytovaním optimálnej úrovne osvetlenia, vody a teploty.

Gidel Małgorzata
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: