Koncepcja rodziny produktów do wertykalnej hodowli roślin.

Koncepcja rodziny produktów do wertykalnej hodowli roślin. Projekt obejmuje koncepcję rodziny produktów do wertykalnej uprawy roślin we wnętrzu. Hodowla oparta jest na systemie hydroponicznym. Wysoki stopień zautomatyzowania urządzeń pozwala na efektywną uprawę roślin poprzez dostarczenie optymalnego poziomu oświetlenia, wody i temperatury. Gidel Mał[email protected]

System Przechowywania i Transportu Dom-Działka

System Przechowywania i Transportu Dom-Działka Głównym założeniem było zaprojektowanie systemu usprawniającego czynności związane z działką. Idea narodziła się z obserwacji codziennych zmagań mamy-działkowca w trzech obszarach: w domu, w drodze i na działce. Rozwiązanie dla domu przewiduje konstrukcję, na której możemy zawiesić skrzynki i pojemniki przywiezione z działki. Do transportu na trasie dom-działka zaprojektowany został wózek. Pompowane koła oraz zwiększony prześwit pod wózkiem gwarantują komfortowe poruszanie się w terenie. Szczelny pojemnik na odpady organiczne umożliwia bezproblemowe dostarczenie ich na miejsce kompostowania. Doczepienie do wózka płytkiej skrzynki z narzędziami oraz pojemnika na chwasty znacznie usprawni plewienie. Podczas koszenia trawy wózek może