projekt arting 2022
projekt arting 2022
Projekt Arting  /  Rejestracja 2022

Rejestracja

Projekt Arting 2022 „Miasto?”

UWAGA! Termin zgłoszeń przedłużony do 17.07.2022.

temat
Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania związane z szeroko pojętą tematyką miejską.

kategorie
Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała
Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym.
Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej.
Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała (tematy dostępne na stronie konkursu).

lista tematów zgłoszonych do kategorii „wyzwanie” (zgłoszonych przez firmy i instytucje regionu Bielsko-Biała):

Temat 1  
Projekt upominku (gadżetu), związany z miastem Bielsko-Biała.

Temat 2 
Projekt aplikacji miejskiej.

Temat 3
Projekt elewacji pływalni AQUA jako idealnej przestrzeń dla kreowania nowego, lepszego wizerunku miasta.

Temat 4
Projekt autobusowego przystanku multimedialnego Cavatina Hall przy ulicy Stefanii Sempołowskiej w Bielsku Białej.

Temat 5
Projekt upominek/gadżet, związany z salą koncertową Cavatina Hall.

Temat 6
Projekt identyfikacji wizualnej marki piwa „Bielskie”, której właścicielem jest Browar Miejski w Bielsku-Białej.

Temat 7
Projekt identyfikacji i wizualizacji firmy Rytex Sp. Z.o.o. .

Temat 8
Projekt relingu z oświetleniem LED do samochodu strażackiego.

Temat 9
Projekt zrównoważonego systemu grodzenia posesji ze stali (brama, furtka, słupy, przęsła), z opcjonalnym oświetleniem led.

Zobacz szczegóły tematów do kategorii arting 2022 „wyzwanie”.

uczestnicy
W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury,
uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

nagrody
W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych.

termin
Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć do 30.06.2022 roku na adres:
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9, lub wysłać link do plików w chmurze (wetransfer.com) na adres [email protected]

Wystawa konkursowa w październiku 2022 roku.

organizacja
Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

regulamin projekt arting 2022 „miasto?”

klauzula informacyjna (RODO)

załącznik nr1. formularz zgłoszeniowy projekt arting 2022 (PDF)(DOC)

załącznik nr2. oświadczenie o prawach autorskich (PDF)(DOC)

Lista projektów kategorii arting „wyzwanie”.