Projekt Arting  /  materiały filmowe

materiały filmowe zrealizowane podczas projekt arting.

Wełna jest materiałem głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze. Jeszcze w pierwszej połowie XX w. na masową skalę produkowano wełniane wyroby w dwóch głównych ośrodkach włókienniczych w Polsce – w Bielsku-Białej oraz Łodzi. Wełna „żyła” dzięki rękodziełu ludowemu. Kilimy, stroje ludowe, dywany, kapelusze były materiałem eksportowym Cepelii. Prezentowane i sprzedawane w ekskluzywnych butikach Spółdzielni, w tym przy słynnej 5th Av. w Nowym Jorku, cieszyły się dużą popularnością i były elementem kreowania wizerunku Polski zagranicą.

Artykuł: Materiały i konteksty – wełna jako eksperyment studentów ASP w Katowicach – Katarzyna Pełka-Bury

Bielsko-Biała to liczące 175 tysięcy mieszkańców miasto na południu Polski u stóp Beskidów, nad rzeką Białą, przez wieki oddzielającą historyczny Śląsk od Małopolski. Dzisiaj kojarzone głównie z przemysłem samochodowym i elektrotechnicznym, do niedawna było drugim po Łodzi centrum polskiego włókiennictwa. Tworzą je dwa niegdyś odrębne ośrodki miejskie oraz 11 gmin wiejskich, przyłączanych stopniowo od 1925 do 1977 roku.

Artykuł: Z historii „bielskiej wełny” – Piotr Kenig

Mikroregion Gorolsko Swoboda został powołany do życia w maju 2007 roku przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i samorząd gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan i gminę Oszczadnica.

Artykuł: Depozytariusze dziedzictwa kulturowego na trójstyku w Mikroregionie Gorolsko Swoboda

Rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości. Wszelkie próby, polegające na wykorzystaniu rzemiosła w realizacji zewnętrznych celów, idei i programów, zaburzają tę równowagę i powodują straty w wymiarze niematerialnym dziedzictwa.

Artykuł: O zachowaniu dziedzictwa

Mało która branża była tak ściśle związana z dawną Austrią jak produkcja mebli z giętego drewna, które na świecie powszechnie zwano „meblami wiedeńskimi”. Ważną rolę w tej dziedzinie wytwórczości odegrał Śląsk Cieszyński i sąsiadujące z nim tereny zachodniej Galicji, do 1918 roku pozostające w granicach monarchii Habsburgów. Wielkie kompleksy leśne Beskidów obfitowały w niezbędną do produkcji buczynę.

Artykuł: Przemysł mebli giętych pod Beskidami

Niesłychanie dynamicznemu rozwojowi szybowców a także samolotów w pierwszych dekadach XX wieku, towarzyszyły również prowadzone w Polsce prace konstrukcyjne nad szybowcami. Pierwsze zawody szybowcowe rozegrano w 1935 roku w Bezmiechowej, gdzie był jeden z ważniejszych ośrodków szybownictwa a powstające konstrukcje szybowców pozwalały na bicie światowych rekordów przelotów.

Artykuł: Szybowce

W semestrze 2019/2020 w Pracowni Projektowania Alternatywnego realizowany był temat wykorzystania wełny: Wełna — eksperyment. Temat wełny jako materiału wyjściowego, podejmowany był już wielokrotnie przez świadomych jego zalet projektantów, przytoczyć można chociażby fantastyczny projekt realizowany przez Zamek Cieszyn — „Wool Design. Carpathians”. Jak pisali autorzy projektu: „Zadaniem projektu jest przypomnienie potencjału materiału jakim jest wełna.

Artykuł: Wełna – eksperyment

Od bardzo dawna bo już od XIX wieku Bielsko było liderem gospodarczym na mapie Europy. To tu ponad 130 lat temu powstały jedne z pierwszych wodociągów w Europie, a wybudowana w tych pionierskich czasach elektrownia umożliwiła budowę linii tramwajowej w 1895 r co także było jedną z pierwszych inwestycji tego typu. Bielsko stało się obok Łodzi centrum przemysłu wełnianego. Równocześnie rozwijały się inne gałęzie gospodarki, stąd nazwanie później Bielska miastem stu przemysłów.

Artykuł: Auta