sei

Dizajn rukavíc „sei“ prelomí tradičný prístup k ochrane rúk v športovom priemysle. Otvára nové možnosti použitia elastoméru. Ovplyvňuje formovanie povedomia používateľa o ochrane životného prostredia. Vlastnosti použitého materiálu umožňujú jeho opätovné použitie a spracovanie na ďalšie výrobky, napríklad protihlukové rohože, pružné podložky alebo cvičebné rohože.

Download PDF

Kruźlak Sylwia

Kruźlak Sylwia
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: