System pojazdów miejskich jako elementu infrastruktury w mieście Bielsko-Biała

Koncepčný projekt dopravy ako prvku infraštruktúry v meste Bielsko-Biała

Projekt modulárnych mestských vozidiel je pokusom o širší pohľad na problém dizajnu osobnej a nákladnej dopravy v meste. V období rastúcej premávky, nedostatku parkovacích miest a stúpajúcich cien priestorov umožňuje riešenie prenajímať vozidlá pre podnikateľov, remeselníkov, výrobcov a poľnohospodárov. Je to reakcia na potrebu podpory miestnej komunity.

Download PDF

Greczka Katarzyna
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: