Gummy

Gummy

Hlavným predpokladom výskumnej témy – 1 MATERIÁL + MÄKKÉ SPOJE sú experimenty s využitím vybraných materiálov vedúce k vytvoreniu
priestorových foriem. Projekt ukazuje potenciál odpadového materiálu – kartónovej rúrky a možnosti, ktoré ponúka ohybnosť gumy. Experimenty som skúmala z hľadiska usporiadania, geometrie, spojenia a pohybu. Sledoval som závislosti existujúce v prírode.

Download PDF

Król Łucja

Król Łucja
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: