Gummy

Gummy

Głównym założeniem tematu badawczego – 1 MATERIAŁ + MIĘKKIE ZŁĄCZE są eksperymenty z użyciem wybranych materiałów w efekcie prowadzących do konstruowania form przestrzennych. Projekt pokazuje potencjał materiału odpadowego – tuby kartonowej oraz możliwości jakie daje elastyczność gumy. Eksperymenty badałam pod kątem układu, geometrii, połączenia i ruchu. Obserwowałam zależności występujące w naturze.

Prezentacja PDF

Król Łucja

Król Łucja
[email protected]

Rok: 2020

Kategoria: Środowisko

Słowa klucze: Król Łucja papier recycling