Blask Bajek – projekt wydarzenia cyklicznego w tematyce bajek

Projekt wydarzenia cyklicznego Blask Bajek, którego realizacja jest przewidziana na ul. 11 Listopada. Zadaniem projektu jest aktywizacja tej ulicy poprzez promowanie Interaktywnego Centrum Bajek. Projekt dopuszcza możliwość zaaranżowania dodatkowych elementów adekwatnie do potrzeb. W skład projektu wchodzą następujące elementy: logotyp, plakaty, obiekty w przestrzeni oraz interaktywne witryny.

prezentacja w pliku PDF

Lach Natalia
[email protected]
Pasierb Michał
[email protected]