Oznámenie poroty

Bielsko-Biała, 30.06.2020

Projekt „Dedičstvo“ Arting 2020 – súťaž o trvalo udržateľný dizajn – sa tento rok tematicky zameriaval na podporu kultúrneho dedičstva. Porota hodnotila súťažné práce zložené z: Marta Slavikowa – Regionálna Rozvojová Agentúra Kysuce, Marta Więckowska – WP ASP Katowice, Marek Liskiewicz – WFP ASP Kraków, Krzysztof Gieleciak UM Bielsko-Biała, Jacek Graś – FLID.

Hodnotené online prideľovaním bodov. Bola udelená jedna hlavná cena, tri ceny za najlepšie projekty v každej kategórii a osemnásť čestných cien (vavrínov).

Hlavnú cenu Arting primátora Bielsko-Biała Jaroslawa Klimaszewského získala Karin Kolesárová za projekt VENO, inšpirovaný tradíciou materiálnej kultúry.

Kategória dedičstva
Cenu Arting v kategórii dedičstvo získala Sonia Łuszczyńska za projekt Hrubý, ktorý kombinuje experiment s látkami s ľudovými hodnotami Beskýd.

Ocenenie Arting v kategórii dedičstvo získala Małgorzata Ojczenasz (Znicz Ignis).

Čestné ceny Laur Arting v kategórii dedičstvo boli udelené: Marta Curyło (Medyczna wełna), Kristína Kmecová (Pipka), Kinga Kostka (Gryzaki), Mateusz Madej (Szybowcownik), Małgorzata Ojczenasz (Znicz Ignis), Bc. Róbert Stach (Sudicky) Sonia Kalandyk, Anna i Pielesz (Runo)

Kategória Životné prostredie.
Cena Arting v kategórii Životné prostredie sa udeľuje Joanna Włoszczuk,, Aneta Witas, Natalia Niewiadomska-Straszewska, Wanda Podbielska, Maciej Tutak, za projekt Bioplastik, technologické riešenie problémov životného prostredia.

Ocenenie Arting v kategórii Životné prostredie získala Magdalena Górska (Biodomek)

Čestné ceny Laur Arting v kategórii Životné prostredie boli udelené: Magdalena Górska (Biodomek), Klaudia Jankowska i Paula Czarnecka (Cloddy), Ewelina Lekka (S’ploty), Agnieszka Madej i Karolina Paulewicz (Ul miejski), Arkadiusz Typkiewicz (Wełąka), Piotr Sudol i Kamil Kiesiewicz (Naczynia 87), Marta Żmija (Łyko).

Kategória technológie
Cenu Arting v kategórii technológie získava Anna Szlachta za projekt grafenový ohrievač, ktorý kombinuje technologické inovácie s dizajnovou formou.

Ocenenie Arting v kategórii Technológie boli udelené: Joanna Lisiecka, Katarzyna Laskowska, Aliona Kryshtofik, Agata Sargalska, Katarzyna Karpierz, Wojtek Tężycki (Pomocnik).

Čestné ceny Laur Arting v kategórii Technológie boli udelené:: Jan Dowgiałło (Kompostownik salonowy DIY), Artur Gaca (Norss), Katarzyna Greczka (System pojazdów miejskich), Ewa Hiller (Algator), Joanna Lisiecka, Katarzyna Laskowska, Alona Kryshtofik, Agata Sargalska, Katarzyna Karpierz, Wojtek Tężycki (Pomocnik), Maciej Nowicki (Piec rakietowy), Joanna Wawrzyńska i Marta Skowron (Get.app).