Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Odborné články pripravené počas edície Projekt Arting  /  Výroba ohýbaného nábytku na upätí Beskýd – Piotr Kenig
Výroba ohýbaného nábytku na upätí Beskýd - Piotr Kenig

Výroba ohýbaného nábytku na upätí Beskýd – Piotr Kenig

Máloktoré priemyselné odvetvie bolo tak úzko spojené so starým Rakúskom tak, ako výroba nábytku z ohýbaného dreva, ktoré sa vo svete bežne nazývalo „viedenský nábytok“. Tešínske Sliezsko a susedné oblasti západnej Galície, ktoré boli súčasťou Habsburskej monarchie, zohrali v tejto oblasti výroby dôležitú úlohu. Veľké beskydské lesné porasty boli bohaté na buk potrebný na výrobu nábytku.

V roku 1842 sa na pozvanie rektora Klemensa von Metternicha presťahoval do Viedne tesár z Porýnia, Michael Thonet, ktorý experimentoval s ohýbaním a lepením dreva. V roku 1849 založil svoju vlastnú nábytkársku spoločnosť v hlavnom meste nedunajského územia a na svetovej výstave v Londýne (1851) získal bronzovú medailu a medzinárodné uznanie za svoje výrobky. V roku 1853 previedol spoločnosť na svojich synov, ktorí ju odvtedy riadili pod menom Gebrüder Thonet (Thonet Brothers). Keďže v okolí Viedne nebolo dosť bukového dreva, bola práca drahšia – výroba sa čoskoro presunula na Moravu (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Halenkov pri Vsetíne). Závody spoločnosti Thonet Brother boli založené aj mimo Rakúska – v ruskej oblasti Radomsko (1881) na železničnej trase Varšava – Viedeň, ako aj vo Frankenbergu, Hesensku (1889). Spoločnosť sa stala najväčším výrobcom ohýbaného nábytku v Európe.

Krátko nato sa objavila konkurencia. Fungujúca spoločnosť Jacob & Josef Kohn od roku 1868 otvorila továreň na výrobu ohýbaného nábytku v Moravskom Vsetíne, ďalšie továrne začali vznikať v Tešine (1871), Radomsku (1884) a Moravskom Holešove (1890). V roku 1901 sa spoločnosť transformovala na akciovú spoločnosť, ktorá zamestnávala 6 300 zamestnancov a denne vyrábala 5 500 kusov nábytku.

V roku 1873 v Buczkowiciach v regióne Żywca začal vyrábať nábytok bielsky evanjelik Rudolf Wagner (1829–1909). Hlavným odbytovým trhom spoločnosti pôsobiacej pod názvom Wagner & Comp. bolo pôvodne Rusko. Na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia v obci Piwniczna na Ľubovnianskej vrchovine bola postavená vlastná továreň, ktorá však v roku 1885 vyhorela. Rekonštrukcia bola prerušená a bola uprednostnená modernizácia závodu v Buczkowiciach. Vývoz smeroval hlavne do Nemecka. Okolo roku 1891 prevzal Wagnerovu spoločnosť židovský podnikateľ z českých Strakoníc – dr. Rudolf Weill (1863 – približne 1910), ku ktorému sa čoskoro pripojil Leopold Pilzer (1871–1961) narodený v Osvienčime. Ďalší závod bol postavený v Rybarzowiciach (1893), a taktiež píla v Cisne v pohorí Bieszczady, kde kúpili cca. 4 tis. ha bukových lesov a bola spustená úzkokoľajná železnica s dĺžkou 27 km. Pravdepodobne tiež využívali priestory starej továrne na výrobu špagátu prenajímanej od obce Buczkowice, neskôr získanej do vlastníctva v roku 1898. Sídlo spoločnosti Rudolf Weill & Co. sa pôvodne nachádzalo v Bielsku (1894 – 1897) a neskôr v Krakove. Aby sa uľahčila preprava, obaja partneri požiadali v roku 1907 o vybudovanie železničnej trate z Łodygowíc do Buczkowíc, projekt sa nikdy neuskutočnil.

Kolejna fabrykę mebli giętych powstała w 1874 roku w Sibicy, obecnie zęści Czeskiego Cieszyna. Firmę założyło trzech wspólników, jednak wkrótce pozostał tylko jeden: Josef Jaworek. Oddział firmy znajdował się w Wiedniu (1876–1898), a także w miejscowości Gradec na Słowenii (1877–?).

Pracownicy fabryki mebli Kohn w Cieszynie, 1908
Zamestnanci nábytkárskeho závodu Kohn v Tešíne, 1908
Fabryka Thonet-Mundus w Buczkowicach, lata 20. XX wieku
Závod Thonet-Mundus v Buczkowicach, 20. roky 20. storočia
Závod Hugo Reicha v Łodygowiciach, 30. roky 20. storočia

K popredným podnikateľom v drevárskom priemysle v haličsko-sliezskom pohraničnom regióne patril Josef Hofmann (1811 – 1884), židovský obchodník zo živieckého Zabłocia. Zastúpenia jeho obchodnej spoločnosti pôsobili vo Viedni, Bielsku, Szczawnici Wyżnej a Tylawe. V roku 1872 Hoffmann kúpil parnú pílu v Jasienici a v roku 1880 závod na výrobu zápaliek v Bielsku. V oboch objektoch jeho nástupcovia začali s výrobou nábytku z ohýbaného dreva. Od roku 1896 sa spoločnosť volala Josef Hofmann Nachfolger (dedič J. Hofmanna).. V rokoch 1898–1905 výrobný závod v Bielsku patril spoločnosti Fuchs & Freund z východného Haliča, potom sa na krátke obdobie vrátil Hofmannovým dedičom. V roku 1909 ho noví majitelia pretransformovali na textilnú továreň. Rozšírený hlavný závod v Jasienici v roku 1909 zamestnával asi 700 zamestnancov.

Začiatkom 20. storočia v rakúsko-uhorskom nábytkárskom priemysle pôsobilo niekoľko menších spoločností spolu s poprednými podnikmi Thonet a Kohnów. Z iniciatívy Leopolda Pilzera, za účasti rakúskeho úverového rámca, boli niektoré z nich spojené a v roku 1907 založili akciovú spoločnosť Spojené rakúske továrne na ohýbaný nábytok so sídlom vo Viedni. Začiatkom nasledujúceho roka bola spoločnosť pomenovaná Mundus (Svet), čo svedčí o ašpiráciách jej tvorcov. V čase založenia rakúskeho Mundusu bolo sedem spoločností, z ktorých tri sa nachádzali na úpätí Beskýd: Rudolf Weill & Co. (Buczkowice), Josef Hofmann Nachfolger (Jasienica) a Josef Jaworek (Tešin -Sibica).

V roku 1917, po prevzatí väčšiny podielov J. & J. Kohn spoločnosťou Mundus, bola založená akciová spoločnosť Mundus-Kohn a.s. Na jeseň roku 1918 v dôsledku rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie sa továrne na nábytok ocitli vo viacerých krajinách. Bratia Thonetovci, ktorí v roku 1921 transformovali svoje podnikanie na akciovú spoločnosť, založili samostatné spoločnosti v niekoľkých krajinách z politických a daňových dôvodov, a v roku 1923 sa zlúčili s Mundusom, aby vytvorili akciovú spoločnosť Thonet-Mundus so sídlom v Zugu (Švajčiarsko). Najväčšie nábytkárske impérium na svete s 20 závodmi a množstvom obchodných spoločností bolo v rukách Leopolda Pilzera. Pod jeho vedením spoločnosť Thonet-Mundus zamestnávala vyše 10 000 zamestnancov Zamestnanci rýchlo dosiahli 75 % predvojnového obratu, dodávali a predávali približne 75 % celosvetovej výroby nábytku. Ďalej v článku uvádzame iba osud poľských závodov koncernu.

Sídlo spoločnosti Thonet-Mundus, Poľské závody na výrobu ohýbaného nábytku a. s. (Polskie Fabryki Mebli Giętych, S.A). boli v Bielsku, kde žil aj Leopold Pilzer. Továrne sa nachádzali v Tešine, Jasienici, Buczkowiciach a Radomsku. Spoločnosť s kapitálom 1 500 000 PLN zamestnávala spolu približne 1 700 pracovníkov, ako aj 40 technických pracovníkov a úradníkov. Počas hospodárskej krízy (1929–1933) bola výroba v Buczkowiciach (1930) a Tešine (1932) zastavená a nikdy sa neobnovila. V Jasienici bola nábytkárska výroba pozastavená z dôvodu veľkého požiaru (1929), rekonštrukcia závodu sa uskutočnila až v roku 1934. V Radomsku zostala bývalá nábytkárska továreň Thonet majetkom koncernu, zatiaľ čo v továrni Kohnów od roku 1922 fungovala továreň na výrobu ohýbaného nábytku Mazowia S.A.

V roku 1938, po obsadení Rakúska nacistickým Nemeckom, bola skupina Thonet-Mundus rozpustená. Leopold Pilzer emigroval do Spojených štátov amerických. Na základe dohody mali bratia Thonetovci právo na značku v Nemecku a Rakúsku, zatiaľ čo Leopold Pilzer si ju ponechal vo Francúzsku, Anglicku a USA (v poslednej menovanej krajine mal tri továrne v úzkom prepojení na Thonet v Európe).

V tesnej blízkosti Bielska sa nachádzali dve továrne na ohýbaný nábytok, ktoré neboli súčasťou skupiny Thonet-Mundus. Jednu založil v roku 1905 v Łodygowicach židovský podnikateľ Hugo Reich (1897 – približne 1942), od roku 1936 si ju prenajala spoločnosť J. Herc i S-ka. V roku 1938 základné imanie činilo 10 000 PLN a bolo tu zamestnaných 200 robotníkov V roku 1904 v Buczkowiciach otvoril vlastnú továreň Adolf Wech (1862 – 1936), katolícky rodák z Bielska, predtým spolupracovník Weill & Co. Po jeho smrti spoločnosť prevzali jeho synovia. Spoločnosť mala kapitál vo výške 350 000 PLN a zamestnávala 350 pracovníkov.

V marci 1945 vyhoreli budovy továrne Thonet-Mundus v Buczkowiciach, ktoré počas druhej svetovej vojny využívala na účely skladovania nemecká armáda. Trosky továrne boli odstránené v 50. rokoch 20. storočia. Poškodená bola aj továreň v Jasienici. Po znárodnení fungovala od roku 1951 ako Bielske závody drevárskeho priemyslu (Bielskie Zakłady Przemysłu Drzewnego), ktorým pôvodne patrili závody v Jasienici a Buczkowiciach (predtým Adolf Wech). V roku 1954 bola k ním pripojená Fabrika drevárskych výrobkov grófa Larisch-Mönnicha a v roku 1955 tiež píla Alfreda Rybińského z Rajczy. Od roku 1959 spoločnosť pôsobila pod názvom Podnik na výrobu ohýbaného nábytku v Jasienici, so závodmi č. 1 v Jasienici, č. 2 v Jaworze, č. 3 v Buczkowiciach a č. 4 v Rajcze. V 90. rokoch ich kúpila skupina PAGED S.A. – Kapitálová skupina.

Tovareň Hugo Reicha v Łodygowiciach od roku 1945 začala fungovať ako Łodygowicly štátny nábytkársky podnik. V roku 1956 začala výrobu čalúneného nábytku, v roku 1973 bola továreň podriadená Katovickému nábytkárskemu závodu. Okolo roku 1980 tam bolo zamestnaných 280 pracovníkov.

V Radomosku Závod na výrobu ohýbaného nábytku Mazowia S.A. bol v 1939 roku zavretý Nemcami a už nikdy neobnovil výrobu. Znárodnená továreň Thonet-Mundus pôvodne Nábytkársky závod ohýbaného nábytku č.1 sa v roku 1951 stal súčasťou Radomszczańskych drevárskych závodov a od roku 1959 fungoval pod názvom Nábytkársky závod ohýbaného nábytku „Fameg“.

Leopold Pilzer, tvorca nábytkovej ríše Thonet-Mundus, zomrel v USA v roku 1961.

Druki reklamowe firm meblarskich z XIX i XX wieku
Reklamné tlačivá nábytkárskych firiem z 19. a 20. storočia.