Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Dedičstvo Design – výstava a konferencia o histórii dizajnu  /  Mytológia – nemateriálne zdroje správania, vkusu, umeleckého prejavu
Mit - niematerialne źródła zachowań, gustów, ekspresji artystyczne

Mytológia – nemateriálne zdroje správania, vkusu, umeleckého prejavu

Mýty, legendy, duchovné viery, tradícia, ktorá vytvára kolektívne vedomie ľudí žijúcich v pohraničí. Nemateriálny zdroj správania, chutí a umeleckého prejavu. V praveku hľadáme ľudské väzby s Beskidmi. Diskusia o nových objavoch v archeológii a genetickej paleontológii dokazuje potrebu hľadať korene.