slider2a
Projekt Arting  /  Projekt 11.11  /  3. Zróbmy to!!!

3. Zróbmy to!!!

Kolejnym krokiem w działaniu będzie posumowanie zebranych informacji w formie wystawy i artykułów, które zaprezentujemy w dniach od 7 października 2022, przy okazji podsumowania Projektu Arting 2022 miasto?.
Następnie będziemy pracować nad realizacją pomysłów. Fundacja Ludzie-Innowacje-Design powołuje BB Design Lab, który będzie instytucją wspierającą nasze działania statutowe. W ramach Projektu 11.11. będzie koordynować działania poprawiające jakość ulicy 11 Listopada. Będzie pomagał w organizacji wydarzeń, otwieraniu nowych lokali, może też wspierać w rozmowach z Miastem i podobnych inicjatywach.
Dla nas najważniejsze będzie stworzenie więzi społecznych wśród osób związanych z deptakiem. Chcemy by zaangażowały się w działania. Zależy nam na zapewnieniu dobrej infrastruktury i zazielenieniu ulicy, nie tylko kwiatami w ciężkich donicach, a także stworzenie przyjemnych, zacienionych miejsc, również poprzez nasadzenie drzew. Dalej zadbanie o estetykę ulicy, zwłaszcza jeśli chodzi o szyldy, np. poprzez stworzenie serii zasad dotyczących tworzenia szyldów, może wracając do historycznych wzorów. Bardzo ważne będzie też zajęcie pustych lokali przy ulicy, jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to najbardziej złożony problem
i najcięższy do rozwiązania. Będziemy zachęcać do otwierania nowych działalności przy 11 Listopada i testować działania w pustych lokalach, które nie odstraszą najemców, a równocześnie uatrakcyjnią ulicę.