Projekt Arting  /  aktualności  /  rejestracja projekt arting 2020 „Dziedzictwo”

Komunikat 15.05.2020

W związku z sytuacją niezależną od organizatora, termin składania prac konkursowych zostaje przesunięty do dnia 31.05.2020 roku. Przepraszamy.

Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie organizatora, lub wysłać link do plików w chmurze (wetransfer.com) na adres [email protected] do 31.05.2020 roku

Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1.
2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej zawierająca:

– plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym,
– plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca zmniejszoną wersją planszy B1,
– opis projektu o długości maksymalnej 400 znaków,
– materiały niezbędne do przygotowania dalszej prezentacji projektu w materiałach drukowanych i multimedialnych np. rysunki, zdjęcia, wizualizacje,
– zdjęcie autora lub autorów projektu do katalogu wystawy.

3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika prawa własności i praw autorskich do pracy konkursowej stanowiące załącznik nr 2.

Do pobrania:

załącznik nr1 – formularz zgłoszeniowy – pdf
załącznik nr2 – oświadczenie o prawach autorskich – pdf

Klauzula informacyjna RODO 
Regulamin Konkursu

Adres organizatora:
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design
43-300 Bielsko-Biała
Gazownicza 9
[email protected]