Alternatywna równowaga – Anna Szwaja

Alternatywna równowaga Edycja Projektu Arting 2017 skupia się wokół hasła równowaga. Pojęcie to, wskazujące na rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii, jest ważne w każdym aspekcie ludzkiej działalności, a szczególnie ważne dla projektantów. Nie jest to już trend, czy sposób na wyróżnienie się. To obowiązek i norma na każdym poziomie postępowania projektowego, od koncepcji do wdrożenia aż po przewidzenie skutków powołania do życia nowego obiektu, czy wreszcie jego utylizację. W poprzednim artykule, jaki miałam możliwość opublikować w ramach Projektu Arting, opisałam ideę jaka jest obecna w programie kształcenia Pracowni Projektowania Alternatywnego,

Artykuły

  Baza artykułów i materiałów multimedialnych powstających przy okazji konkursu projekt arting.  

Wystawa Online

  W jednym miejscu wszystkie prace nadesłane na arting z możliwością sortowania

Partnerzy

Miasto Bielsko – Biała Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku – Białej

o konkursie

Projekt Arting Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting podejmuje problematykę projektowania zrównoważonego. Doświadczenia poprzednich edycji pokazały, że temat jest coraz bardziej aktualny i ważny. Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji współczesnego świata. Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą zarówno na poziomie przestrzeni kwantowej jak i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialistycznych i duchowych. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kultura a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością. Wreszcie pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, twórcą a odbiorcą, projektantem a skutkiem jego działań. Kryterium równowagi staje się istotne przy podejmowaniu

Rejestracja

Komunikat 15.05.2020 W związku z sytuacją niezależną od organizatora, termin składania prac konkursowych zostaje przesunięty do dnia 31.05.2020 roku. Przepraszamy. — Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie organizatora, lub wysłać link do plików w chmurze (wetransfer.com) na adres [email protected] do 31.05.2020 roku Warunki uczestnictwa 1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1. 2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej zawierająca: – plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym, – plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca