Alternatywna równowaga – Anna Szwaja

Alternatywna równowaga – dr Anna Szwaja Edycja Projektu Arting 2017 skupia się wokół hasła równowaga. Pojęcie to, wskazujące na rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii, jest ważne w każdym aspekcie ludzkiej działalności, a szczególnie ważne dla projektantów. Nie jest to już trend, czy sposób na wyróżnienie się. To obowiązek i norma na każdym poziomie postępowania projektowego, od koncepcji do wdrożenia aż po przewidzenie skutków powołania do życia nowego obiektu, czy wreszcie jego utylizację. W poprzednim artykule, jaki miałam możliwość opublikować w ramach Projektu Arting, opisałam ideę jaka jest obecna w programie

Projekt Arting jest konkursem wzornictwa przemysłowego

Projekt Arting jest konkursem wzornictwa przemysłowego „Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”. Ta myśl Leonardo da Vinci jest o tym, że każde działanie wynika z przeszłości skutkuje w przyszłości. Renesansowy designer jest świadom iluzji czasu. Projektowanie, w sensie nadawanie formy przyszłości, może zyskać pamiętając o swoim dziedzictwie. Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” – jest kolejną edycją konkursu podejmującą temat projektowania zrównoważonego i pierwszą badającą związki między dziedzictwem a współczesnością wzornictwa. Dziedzictwo kulturowe to zgodnie z definicją: „zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami

Rejestracja – Projekt Arting 2020

Komunikat 15.05.2020 W związku z sytuacją niezależną od organizatora, termin składania prac konkursowych zostaje przesunięty do dnia 31.05.2020 roku. Przepraszamy. — Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie organizatora, lub wysłać link do plików w chmurze (wetransfer.com) na adres [email protected] do 31.05.2020 roku Warunki uczestnictwa 1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1. 2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej zawierająca: – plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym, – plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca