ZielonoO2

ZielonO2 (zelenO2)

ZielonO2 je internetový obchod s izbovými rastlinami, ktoré majú vlastnosti čistenia vzduchu. Myšlienka tejto služby sa zameriava na súčasné problémy s kvalitou ovzdušia v Poľsku pomocou odborných znalostí v oblasti botaniky. Tento projekt má aj vzdelávacie prvky. Informuje vás
o fenoméne smogu a vzdeláva, ako sa s tým vysporiadať pomocou rastlín.

Zygier Magdalena
[email protected]

Zygier Magdalena

Tańcula Marta
[email protected]

Tańcula Marta
Rok: 2020

Kľúčové slová: