Wyginaki

Wyginaki (Ohýbance)

Ohýbance je modulárna hračka navrhnutá pre deti v predškolskom veku. Hračka poskytuje atraktívne zážitky súvisiace s tvarovaním hmoty – používateľom umožňuje nezávisle vytvárať konštrukčné prvky z flexibilných modulov. Vyznačujú sa však zodpovedným a udržateľným prístupom
k technológiám – využíva odpad z rôznych výrobných odvetví.

Dąbek Kamil

Dąbek Kamil
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: