UPCYKLING - alternatywne materiały

Projekt jest odpowiedzią na problem nieodpowiedzialnego projektowania, wytwarzającego odpady poddawane kosztownemu recyklingowi. Staramy się czerpać materiały bezpośrednio z naszych domów, biorąc pod uwagę codziennie wytwarzane śmieci biodegradowalne. Fusy, skorupki jajek, wosk, wióry, czy herbata stają się dla nas surowcem do stworzenia niecodziennych form za sprawą zbudowanego przez nas od podstaw urządzenia do ich odlewu.

Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na studiach magisterskich kierunku projektowanie mebla

Zuzanna Andrzejczak, Kate Skrypkina, Ewa Półtorak, Weronika Poręba, Kamila Wolska, Paulina Dera, Jakub Rożnowski, Diana Taukin, Filip Błażewicz, Agnieszka Wlaź, Hanna Krawczyk, Paweł Mikołajczyk, Justyna Burkiewicz, Paula Orlik

[email protected]