System Przechowywania i Transportu Dom-Działka

System Przechowywania i Transportu Dom-Działka

Głównym założeniem było zaprojektowanie systemu usprawniającego czynności związane z działką. Idea narodziła się z obserwacji codziennych zmagań mamy-działkowca w trzech obszarach: w domu, w drodze i na działce. Rozwiązanie dla domu przewiduje konstrukcję, na której możemy zawiesić skrzynki i pojemniki przywiezione z działki. Do transportu na trasie dom-działka zaprojektowany został wózek. Pompowane koła oraz zwiększony prześwit pod wózkiem gwarantują komfortowe poruszanie się w terenie. Szczelny pojemnik na odpady organiczne umożliwia bezproblemowe dostarczenie ich na miejsce kompostowania. Doczepienie do wózka płytkiej skrzynki z narzędziami oraz pojemnika na chwasty znacznie usprawni plewienie. Podczas koszenia trawy wózek może posłużyć jako kontener na odpady zielone, gdy przymocujemy do niego największy pojemnik. Doczepiana obręcz pozwala na zawieszenie worka na odpady. Przy zbieraniu owoców i warzyw wózek okaże się pomocny, gdy wybierzemy do niego zestaw ażurowych skrzynek. W chwili zmęczenia wózek może również przyjąć rolę siedziska. Zestaw dopełnia torba na zakupy lub inne przedmioty o większych gabarytach. Wózek bez pojemników doposażony w ekspandor może przewozić towary niemieszczące się do pojemników. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wózek został wyposażony w zestaw odblasków.

Gidel Małgorzata

Gidel Małgorzata
[email protected]

Rok: 2020

Kategoria: Środowisko