runo

Runo je etická značka založená na zásadách trvalo udržateľného rozvoja inšpirovaná pastierskou kultúrou a jej proti spotrebiteľskými hodnotami. Surovinou použitou vo výrobkoch je vlna, miestny materiál, ktorý je v súčasnosti podhodnotený a sa ním plytvá. Výrobky sú biologicky rozložiteľné
a ich výroba je založená na technológii tvarovania plsti od spoločnosti Polkap. Podporné workshopy „Zowcowani“ majú za cieľ zvýšiť informovanosť
a propagovať to, čo je v kultúre cenné a rozvíjať dobré spotrebiteľské správanie.

Studio Problonde
[email protected]
Kalandyk Sonia
Pielesz Anna

Rok: 2020

Kľúčové slová: