ROGOŻYNOWE  Projekt ukazuje tradycyjne plecionkarstwo dostosowane do potrzeb współczesnych odbiorców i aktualnych możliwości technologicznych.

Projekt ukazuje tradycyjne plecionkarstwo dostosowane do potrzeb współczesnych odbiorców i aktualnych możliwości technologicznych. Niesie ze sobą takie wartości jak lokalność surowców, samowystarczalność i oryginalność w dobie globalizacji, a niskoseryjna produkcja nie obarcza środowiska na żadnym z etapów życia produktu. Elementami projektu są: nowe formy plecionkarskie, rogożynowe torby oraz projekt warsztatów plecionkarskich dla projektantów.

Klaudia Kowalczyk

Klaudia Kowalczyk
[email protected]

Rok: 2017


Kľúčové slová: moda torba wiklina