Riplant

Riplant to projekt ekologicznego kolumbarium skupionego wokół idei powrotu do natury. Kolumna złożona z 12 nisz, element wieczny, połączona jest z roślinami, elementem przemiany. Z nisz urnowych poprzez szczeliny wyrastają rośliny. Płyty nagrobne w formie kręgu zapewniają równomierny dostęp do nisz urnowych każdemu odwiedzającemu. Forma zapewnia możliwość zastąpienia kolumny rodzinnym drzewem – pomnikiem i chowania urn pod kręgiem.

Typkiewicz Arek
[email protected]