Piec rakietowy

Raketová pec

Projekt raketovej pece bol vytvorený ako reakcia na problém znečistenia ovzdušia a nezodpovedného využívania zdrojov planéty. Vyvoláva to otázku
opodstatnenia používania fosílnych palív. Vietor, voda, slnko, zem – to je naše dedičstvo. Použitím bežne dostupného zdroja obnoviteľnej energie, ako je biomasa, pec mení 94% energetického potenciálu dreva na teplo.

Nowicki Maciej
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: