Medyczna Wełna

Cieľom projektu je predstaviť vlnu ako zdraviu prospešný výrobok s tradíciami a trvalo udržateľným dopadom na budúcnosť. Núti príjemcu uvažovať o inovácii vlny. Vizuálne bol tento projekt vytvorený na prelomenie súčasného vnímania vlny. Vlna by sa mala začať spájať s hygienou a modernosťou, nie so špinou a drsnosťou.

Download PDF

Curyło Marta

Curyło Marta
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: