Kawowy

Kávový

Projekt „kávový“ je reakciou na potreby prírodného prostredia. Forma bola vyrobená z biologicky rozložiteľného materiálu. Receptúra obsahuje: agar,
glycerín, zvyšky mletej kávy a vody. Po vysušení sa materiál stáva tvrdým a stabilným. Je to stavebný materiál, ktorý sa dá ľahko vyrábať doma
s malými finančnými nákladmi. Forma sa skladá z dvoch horizontálnych modulov – úplného a vertikálneho – ažúrový a vytvára štruktúru pre malý stôl.

Bąk Antonina

Bąk Antonina
[email protected]

Illnicka Agnieszka

Illnicka Agnieszka
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: