Hruby

Hrubý

Projekt Hrubý je poctou ľudovým hodnotám Sliezskych Beskýd a miestnym lúkam a pasienkom, na ktorých sa pasú ovce. Tento materiál má pripomínať stratené hodnoty a potrebu existencie pastierstva. Bol získaný plstením – tradičným spôsobom a vytvorením vrstiev vlny s pridaním sušených kvetov a tráv. Takto vytvorená štruktúra má inú textúru, vôňu a prirodzenú farbu.

Łuszczyńska Sonia
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: