Gryzaki

Gryzaki

Gryzaki (pol) – krúžky na prerezávanie zubov. Zuby pre deti vyrobené z javorového dreva majú antiseptický a baktericídny účinok. Ich tvar je prispôsobený detskej ručičke, vzory poľskej zeleniny a ovocia podporujú dobré stravovacie návyky už od útleho veku. Projekt vznikol v spolupráci so
spoločnosťou Pilch, ktorá vyrába hračky vo Wisle.

Kostka Kinga

Kostka Kinga
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: