Energia Od Nowa - wystawa dla dzieci

Energia od nowa – wystawa edukacyjna dla dzieci

Projekt „Energia-od nowa!“ jest koncepcją wystawy edukacyjnej  dla dzieci w wieku 10-15 lat. W przystępny sposób tłumaczy zjawisko megatrendów i ich mechanizmy. Dzieli się na dwie części, pokazujące przepływ energii pomiędzy sektorami przemysłu i jej wpływ na nasze codzienne życie oraz scenariusz społecznej odpowiedzialności za środowisko.Wystawa jest połączeniem tradycyjnej prezentacji za pomocą infografiki z możliwością interakcji, jaką daje technologia rozszerzonej rzeczywistości.

Maria Pietrzak, Anna Szlachta

Maria Pietrzak
[email protected]

Anna Szlachta
[email protected]