Doświadczanie rzeki Wisły - projekt wiślanej jednostki turystycznej Vistla

Odpowiedzialne podejście do turystyki wiślanej, może zapobiec dewastacji naturalnego krajobrazu rzeki. Odkrywców Wisły należy edukować, a idealnym narzędziem w tym celu może być dedykowana rzece łódź. Założenia projektu zostały zweryfikowane podczas spływu od Krakowa do Torunia flisackimi statkami. Katamaran adaptowany jest do długości i charakteru spływu oraz nawiązuje do flisackich tradycji.

Aleksandra Rutkowska

Aleksandra Rutkowska
[email protected]