Cloddy

Cieľom projektu je vytvoriť biologicky rozložiteľný materiál, ktorý nahradí plastové kvetináče používané v záhradníctve. Rastlina a kvetináč môžu byť vysadené do zeme, vďaka čomu počas biodegradácie poskytne veľa cenných výživných látok, posilní a ochráni bez škodlivého vplyvu na životné prostredie. Bol vytvorený pomocou využitia odpadu z domácnosti.

Download PDF

Janikowska Klaudia
[email protected]

Czerniecka Paula
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: