Wędrówka człowieka z naturą

Cesta človeka s prírodou

Projekt „Cesta človeka s prírodou“ je koncepciou výstavy, ktorej cieľom je propagácia pozitívneho vnímania pastierstva, rozširovanie kultúrneho
a environmentálneho povedomia verejnosti. Inšpirovaný pastierstvom v Beskydoch rozpráva príbeh jarného redyku a pasenia oviec na pastvinách od
okamihu, keď sa ovce odovzdajú bačovi, až do času prvého strihania. Projekt vznikol na základe rozhovoru s bačou z Istebného – Józefom Michałkom.

Karska Weronika
[email protected]
Obtułowicz Zuzanna
[email protected]
Jakubiec Adam
[email protected]

Rok: 2020

Kľúčové slová: