Biobieg - system segregacji śmieci organicznych w dużych miastach

Biobieg – system segregacji śmieci organicznych w dużych miastach

Biobieg to system segregacji śmieci organicznych w dużych miastach. Ma on na celu wykorzystanie odpadów jako surowca do pozyskania paliwa dla transportu miejskiego. Obecne systemy segregacji nie uwzględniają oddzielnej segregacji tych śmieci. Zalegają one na wysypiskach emitując szkodliwy metan. Gaz ten można jednak odzyskiwać i przetwarzać na energię cieplną, prąd lub paliwo. Projekt składa się z systemu segregacji odpadów organicznych oraz kampanii informacyjnej.

Nina Woroniecka Julia Procka

Julia Procka
[email protected]

Nina Woroniecka
[email protected]