Bielskie

For the Browar Miejski brewery, it was necessary to develop a beer design. I made the design bright in order to attract the attention of buyers and convey the mood of fun parties. Beer should be a souvenir of the city. The illustrations depict the characteristic places of the city.

Dla Browaru Miejskiego konieczny był rozwój projektu piwa. Uczyniłem projekt jasnym, aby przyciągnąć uwagę kupujących i przekazać nastrój zabawnych imprez. Piwo powinno być pamiątką po mieście. Ilustracje przedstawiają charakterystyczne miejsca miasta.

Mokhova Anastasiia
[email protected]