Bioreaktor Algator

Algator

Algator je bioreaktor na pestovanie rias v domácich podmienkach. Riasy majú potenciál stať sa potravou budúcnosti a reagovať na potrebu zdravého
a udržateľného zdroja potravín. Toto zariadenie vám umožňuje zúčastniť sa na kultivačnom procese a byť bližšie k prírode. Skryté elektronické komponenty zabezpečujú vhodné prostredie pre riasy. Použité materiály sú ekologické a poskytujú vhodné vlastnosti – izoláciu a odolnosť proti vode.

https://youtu.be/vnv82JXXSr8
Hiller Ewa
Rok: 2020

Kategórie: Technológie

Kľúčové slová: