Projekt Arting  /  aktualności  /  dla prasy 2020
Logotyp Konkursu Projekt Arting 2020 "Dziedzictwo"

Pobierz Logotyp Konkursu Projekt Arting 2020 Dziedzictwo (Jpg)

Informacja Prasowa

Przedmiotem konkursu Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

Technologia – przedmioty i procesy zgodne z rozwojem zrównoważonym.
Środowisko – ochrona środowiska i podnoszenie świadomości przyrodniczej.
Dziedzictwo – projekty inspirowane dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego Euroregion Beskidy.

Projekt Arting ma ambicje bycia nie tylko konkursem ale też imprezą edukacyjną promującą ludzi i wiedzę. Zapraszamy sponsorów do fundowania nagród dla najlepszych projektantów ale też staramy się by ich projekty wzbudziły jak największy rezonans. Stąd cykl wystaw i seminariów min. w Bielsku-Białej, Ostrawie, Krakowie i Katowicach. Wystawa online, publikacje, film. Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na terenie Euroregion Beskidy finansowanej dzięki programowi Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zwiększa to obszar oddziaływań i ilość kontaktów co korzystnie wpływa na wymianę myśli i poglądów.

Pula nagród 30.000 złotych
Nagroda główna 10.000 złotych
4.000 złotych zwycięzca kategorii
1.000 złotych wyróżnienia
Termin zgłaszania prac 31.05.2020r.

Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.
Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej

Więcej informacji, oraz formularz zgłoszeniowy https://arting.flid.pl

Serdecznie zapraszamy do udziały, zdrowia życząc,