Tumicoffee - Projekt wybranych elementów dekoracyjnych wnętrz z wykorzystaniem odpadu kawowego.

_Tumicoffee

_Tumicoffee – to projekt płytek opracowanych na bazie odpadu kawowego, pozyskanego lokalnie. Stosując zasadę „Zaparz, wypij, przetwórz” nawiązano współpracę z lokalnymi kawiarniami oraz palarnią kawy skąd pozyskano odpad. Opracowanie materiału pozwoliło na stworzenie komponentu z którego wyprodukowano płytki; materiał można stosować w lokalach gastronomicznych.

Plansza PDF

Kuźmiński Marek

Kuźmiński Marek
[email protected]

Rok: 2020

Kategoria: Technologia