Oddychające Meble

Oddychające meble

Łączą środowisko zewnętrzne z wewnętrznym pomieszczeń. Funkcjonują jako okno otworzone w celu napowietrzania pokoju. Różnica polega na tym, że powietrze dostarczane bezpośrednio przez otwór w ścianie do pomieszczenia rozchodzi się po nim stale dzięki półprzepuszczalnej powierzchni mebla. Mebel je filtruje i utrzymuje temperaturę pokojową, dzięki czemu zapewnia stałą, powolna i naturalną cyrkulację świeżego powietrza.

Agata Hoffa
[email protected]

Rok: 2015

Kategoria: Technologia

Słowa klucze: Agata Hoffa meble powietrze