Naczynia 87

Naczynia 87

Projekt jest odpowiedzią na występujące w Polsce susze. Naczynia 87 to miski, w których głównym materiałem jest papier pergaminowy  wykonany w 100% z celulozy, nieprzepuszczający wilgoci i tłuszczy. Porównując zużycie wody w technologii produkcji papieru pergaminowego, z ilością wody zużytej podczas zmywania naczyń można obliczyć, że używanie Naczyń 87 pozwala zaoszczędzić 87% wody.

Sudoł Piotr

Sudoł Piotr
[email protected]

Kiesiewicz Kamil

Kiesiewicz Kamil
[email protected]